top of page

MASKINPARK

JBC_edited.jpg

Vi har en komplett egen maskinpark som består av moderna grävmaskiner, hjullastare och dumper i storleksklasserna 

1 900 kg till 21 000 kg. Allt för att kunna lösa de mest krävande jobben med minsta möjliga miljöpåverkan. Våra maskiner i den lägre viktklassen tar sig enkelt fram på små och trånga ytor där större maskiner inte kan komma åt att arbeta. 

JCB 210 LC

Vikt: 21 000 kg

Vår största maskin har både stor kapacitet och flexibilitet då den har svängbom och grym räckvidd.

Utrustad med gummipads på stållarverna för stadsmiljökörning.

Typiska arbeten för maskinen:

 • VA schakter

 • Husgrunder/isolergrund

 • Dräneringar

 • Asfaltsjusteringar

CAT 432E

Vikt: 8 400 kg

Vår mest allsidiga maskin. Med styrka och smidighet gör vi många olika slags jobb med denna typ av maskin.

Typiska arbeten för maskinen:

 • Dräneringar

 • Fiberjobb

 • Förberedelse för sten och murarbeten

 • Service för väg/el/vatten/fjärrvärme 

Bobcat_edited.jpg
CAT432_edited.jpg
BOBCAT E19

Vikt: 1 900 kg

Vår minsta maskin är otrolig smidig då underredet är variabelt vilket gör att den kan komma in genom en grind.

Typiska arbeten för maskinen:

 • Utgrävning för stenläggning

 • Trädgårdarbete

 • Fiber

 • Dränering

​SCANIA P310

Vikt: 15 000 kg

Detta är vår lastbil med tipper. Med den kan vi snabbt förflytta material och komma nära arbetsplatsen. 

Typiska arbeten för lastvagnen:

 • Transport av jordmassor

 • Transport av bergkross och stenar

 • Transport av makadam 

SCANIA_edited.jpg
bottom of page