Nybyggnation.

JÄRFÄLLA
  • Nybyggnation av 18 kedjehus, 2 430 kvm

  • Alla utvändiga och invändiga arbeten

  • Kök

  • Badrum

  • Målning 

  • Elarbeten

  • Markarbeten

  • Stenläggningar

1/19
20170323_124626.jpg